Read Discours Sur L'Esprit Positif by Auguste Comte Online

discours-sur-l-esprit-positif

Le fondateur du positivisme ne s'est pas contente d'exposer ses theories dans deux series de grandes oeuvres constructives, il en a presente aussi des sortes de syntheses , de resumes exoteriques, destines a un public plus large. Le Discours sur l'esprit positif (1844), discours preliminaire au Traite philosophique d'astronomie populaire, avait ainsi ete concu par Comte coLe fondateur du positivisme ne s'est pas contente d'exposer ses theories dans deux series de grandes oeuvres constructives, il en a presente aussi des sortes de syntheses , de resumes exoteriques, destines a un public plus large. Le Discours sur l'esprit positif (1844), discours preliminaire au Traite philosophique d'astronomie populaire, avait ainsi ete concu par Comte comme une sorte de manifeste systematique de la nouvelle ecole . La grande loi sur l'evolution intellectuelle de l'humanite vers l'esprit positif y est developpee jusque dans ses consequences sociales, educatives et emancipatrices. C'est dans les lois des phenomenes que consiste reellement la science, a laquelle les faits proprement dits, quelques exacts et nombreux qu'ils puissent etre, ne fournissent jamais que d'indispensabes materiaux. Or, en considerant la destination constante de ces lois, on peut dire, sans aucune exageration, que la veritable science, bien loin d'etre formee de simples observations, tend toujours a dispenser, autant que possible, de l'exploration directe, en y substituant cette prevision rationnelle qui constitue, a tous egards, le principal caractere de l'esprit positif ....

Title : Discours Sur L'Esprit Positif
Author :
Rating :
ISBN : 9782711612406
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 254 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Discours Sur L'Esprit Positif Reviews

 • Gijs Grob
  2019-06-19 02:08

  Auguste Comte is niet de minste: hij is een der grondleggers van de sociologie (hij heeft dat woord zelf uitgevonden, evenals het begrip altruïsme) en grondlegger van het positivisme. In dit boekje vat Comte zijn leer samen voor de geïnteresseerde beginner. Helaas is Comte een verre van heldere schrijver en het is soms flink worstelen door zijn zinnen, waar hij veel suggereert, maar maar weinig benoemt. Comte neemt veel aan, maar bewijst niks, in weerwil van zijn advocatuur voor combinatie van empirie en rede.Daarbij is Comte's relaas in typisch product van zijn plaats en tijd: post-revolutionair Frankrijk. In dit tijdperk, waarin velen theologie zagen als iets dat had afgedaan, was er duidelijk behoefte aan een nieuwe, leidende filosofie en Comte meent hierin te voorzien. Maar Comte's positivisme is van een zelfingenomen vermeende evidentie. Zo is op zijn opvatting dat de mensheid drie stadia van denken kent (een religieuze, metafysische en tot slot positivistische) nogal wat aan te merken, maar dit vooruitgangsdenken kenmerkt het positivisme natuurlijk. Ook verwacht Comte veel te veel van de mens als redelijk wezen en van toepassing van de wetenschappelijke methode op sociale vraagstukken en moraal. En wanneer Comte de toekomstige, heilzame werking van het positivisme op de staat beschrijft, zakt hij door dezelfde mand als zijn tijdgenoot Marx met diens dictatuur van het proletariaat.Wat dat betreft, blijft Comte's positivisme het best overeind in de wetenschap en daar heeft zijn filosofie dan ook een grote invloed op gehad. Bij Comte lezen we stelling dat wetenschap en religie onverenigbaar zijn en dat goede wetenschap een combinatie vormt van empirie en theorievorming. Ook mooi is zijn pleidooi voor breed onderwijs voor alle klassen, inclusief les in wiskunde, scheikunde, sterrenkunde enz.Comte werd aan het eind van zijn leven een beetje gek en probeerde een seculiere religie te stichten. Het positivisme, zoals in dit boekje beschreven, heeft hem beter overleefd, maar toch ben ik bang dat Comte's invloed op het denken en de maatschappij kleiner is dan hijzelf dacht en had gehoopt.

 • José
  2019-05-26 03:04

  A brilliant reflection of the 19th century's Zeitgeist.

 • Florin Buzdugan
  2019-06-20 05:45

  reverie metodică