Read alt il dcl frat sahillrind by Qəzənfər Paşayev Online

alt-il-dcl-frat-sahillrind

Uşaqlıqdan məndə sirli-soraqlı İraq ellərinə qəribə maraq vardı. Bəlkə bu, məşhur "Min bir gecə" nağılları, Xaqaninin "Töhfətül-İraqeyn"i, Koroğlunun "Bağdad səfəri", Vaqifin, Vidadinin "Durnalar"ı ilə bağlı hisslər idi; bəlkə də Füzuli həsrəti, onun nəvə-nəticələrinin, İraqda yaşayan azərbaycanlıların möhnəti idi-bilmirəm. Sonralar İraqda olduğum uzunmüddətli ezamiyyətlərUşaqlıqdan məndə sirli-soraqlı İraq ellərinə qəribə maraq vardı. Bəlkə bu, məşhur "Min bir gecə" nağılları, Xaqaninin "Töhfətül-İraqeyn"i, Koroğlunun "Bağdad səfəri", Vaqifin, Vidadinin "Durnalar"ı ilə bağlı hisslər idi; bəlkə də Füzuli həsrəti, onun nəvə-nəticələrinin, İraqda yaşayan azərbaycanlıların möhnəti idi-bilmirəm. Sonralar İraqda olduğum uzunmüddətli ezamiyyətlər zamanı bu maraq get-gedə artdı, dərinləşdi, məcrasını dəyişdi, əsl məhəbbətə çevrildi......

Title : alt il dcl frat sahillrind
Author :
Rating :
ISBN : 22896544
Format Type : Paperback
Number of Pages : 230 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

alt il dcl frat sahillrind Reviews

  • Violet Jabayeva
    2019-06-12 00:40

    Kitabda adət-ənənələrdən tutmuş siyasətə qədər hər cür məlumat var. Bu, insanda İraq haqqında geniş təsəvvür yaradır. Müəllifin üslubu çox axıcıdır, kitabı oxuyarkən insan sıxılmır. Bundan əlavə, kitabda bir çox faydalı məlumatlar da vardır.