Read Voedselhorror: alles wat je nooit wilde weten over wat er echt in je eten zit by Roos Rutjes Online

voedselhorror-alles-wat-je-nooit-wilde-weten-over-wat-er-echt-in-je-eten-zit

Tien hoofdstukken die gewijd zijn aan even zoveel voedingsmiddelen c.q. snoepgoed. In elk hoofdstuk wordt kritisch gekeken naar productie, teelt- of kweekmethoden van het voedselproduct. Hierbij wordt zo mogelijk ook aandacht besteed aan dierenwelzijn en dus ook aan dierenleed. Ook worden diverse kunstmatige toevoegingen bijzonder sterk belicht. Aspecten die invloed hebbenTien hoofdstukken die gewijd zijn aan even zoveel voedingsmiddelen c.q. snoepgoed. In elk hoofdstuk wordt kritisch gekeken naar productie, teelt- of kweekmethoden van het voedselproduct. Hierbij wordt zo mogelijk ook aandacht besteed aan dierenwelzijn en dus ook aan dierenleed. Ook worden diverse kunstmatige toevoegingen bijzonder sterk belicht. Aspecten die invloed hebben op de menselijke gezondheid worden beargumenteerd en gemotiveerd. De informatie wordt voor een belangrijk deel gegeven in de vorm van schrijnende of schokkende beelden met toepassing van opvallende kleuren over de hele pagina. Dit alles is gelardeerd met, soms, een beknopte wetenswaardigheid, dan weer met cijfers en percentages, veelal praktische feiten en omstandigheden, en altijd informatie over de invloeden op onze gezondheid. Aldus wil dit boek pleiten voor bewust en kritisch consumeren, consuminderen, diervriendelijk handelen, milieubewust leven; dit alles op een zo 'natuurlijk' mogelijke manier. Deze poging tot bewustmaking gebeurt op een confronterende wijze, waarbij de gegeven informatie gebaseerd is op representatief onderzoek. De informatie is dus aantoonbaar waarheidsgetrouw, zodat elke lezer geconfronteerd wordt met feiten waar hij niet omheen kan en dan zijn eigen conclusies kan trekken...

Title : Voedselhorror: alles wat je nooit wilde weten over wat er echt in je eten zit
Author :
Rating :
ISBN : 9789049900625
Format Type : Paperback
Number of Pages : 104 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Voedselhorror: alles wat je nooit wilde weten over wat er echt in je eten zit Reviews

  • BoekenTrol
    2019-06-13 05:52

    I've read this book. And, as intended, I guess, I did not enjoy it very much. For that the stories, pictures, facts are too gruesome. It did make me look at food with different eyes and I think I'll be more careful with what I'll eat / drink and what not. At least I'll be more aware of the production process that my food went through, before it got to me. And then it is my choice to buy the item, or leacve it and take something else.