Read Leukemie-kes by Els Rainson Online

Title : Leukemie-kes
Author :
Rating :
ISBN : 9789064452321
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 214 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Leukemie-kes Reviews

  • Hilde Vee
    2019-04-29 04:56

    een moedige tiener, die in haar (dag)boek heel haar traject beschrijft van haar leven met leukemie. Het raakt de lezer tot diep in het hart... haar moed, haar kracht, haar vechtlust.Haar opluchting en blijdschap als ze genezen blijkt te zijn, haar verdriet en angst als ze hervalt.... , tot vijfmaal toe.... De pijnlijke onderzoeken, zware chemotherapie met vreselijke bijwerkingen, de beenmergtransplantatie.... Els laat de lezer alles als het ware "meebeleven" van op afstand.Mij trof het heel erg dat ze al zo veel beenmergpuncties had gehad dat ze deze zelfs niet meer als pijnlijk beschreef, de angst voor het resultaat was veel erger...